Later…..als we groot zijn

Overwegingen over de toekomst benaderd vanuit algemeen bekende inzichten

Generatie  XProject Laterzz-22
Vermoedelijk zullen velen van ons oud worden. Nederland vergrijst en de ouderen van de toekomst (wij) hebben veel wensen en verwachtingen over de toekomst. Wij zijn van de generatie die heeft ontdekt dat geluk maakbaar is. De kracht van creatie (en menselijke destructie)  is nog nooit zo groot geweest als in onze tijd.  Wij leven in een tijd van continue transformatie en weten hoe we de transformatie mede kunnen leiden.          
 
Back to Basics, Europe
De overheid zal zich door de vergrijzing en de inkomsten/uitgaven budgetwijzigingen die daarmee gepaard gaan, steeds verder terugtrekken. De verzorgingsstaat zal een impactvolle verandering en verschraling ondergaan. Europa (en zeker ook Nederland) zal in de toekomst veel minder economische groei kennen, dan opkomende landen.  Onze pensioenvoorzieningen zullen minder fraai uitvallen dan we hoopte. De overheid hoopt (en probeert in gang te zetten), dat mensen minder afhankelijk worden van de overheid. 
 
 
Land in transitie
Project Laterzz-21In klimatologisch opzicht gaat Nederland in de komende 40 jaar een iets meer mediterraan karakter krijgen van warmere zomers en zachtere winters, urbanisatie zal nog meer versterken, wat er tegelijkertijd voor zal zorgen dat veel gebieden en dorpen in Nederland zullen leegstromen. In almaar doorgaande schaalvergroting in de landbouw, akkerbouw en veeteelt zal door concentratie, natuurlijke barrières en historische verkaveling hele gebieden leeg geraken.  Veel grond in deze gebieden zal in economisch opzicht onbruik worden voor landbouw (en vaak ook voor industrie, door haar ligging) en zal daarmee spotgoedkoop worden. Tegelijkertijd zullen in de gemeenschappen rond deze landgrond heen, nieuw gebruik van deze grond c.q. nieuwe planologische invulling aangemoedigd, gestimuleerd en wellicht gesubsidieerd worden.  In algemene zin zullen initiatieven van zelfredzaamheid en participatie & gemeenschapsgerichte initiatieven door de overheid nu en in de toekomst steeds nadrukkelijker ondersteund en aangemoedigd worden.    
Ecologische veranderingenIndia (14)
De klimatologische veranderingen, in combinatie met urbanisatie, vervuiling en schaalvergroting in de landbouw, zorgen ervoor dat diversiteit in flora en fauna, wereldwijd onder druk komen te staan. In een hoog tempo, verliezen we dieren- en plantensoorten. Hierdoor wordt het hele ecosysteem kwetsbaarder.
 
De veranderende mens.
Individualisme heeft een ontzettend belangrijke plek in ons leven, maar steeds meer, krijgen velen van ons de behoefte om te zorgen dat die individuele keuzes die we maken niet een negatieve impact hebben op de leefwereld om hun heen. Project Laterzz-27Consumeren is een noodzakelijk kwaad om uiting en invulling te geven aan ons individualisme, maar we worden nog gelukkiger als we eventuele negatieve impact daarvan kunnen vermijden of verminderen.  Het gepropageerde individualisme en consumentisme van de afgelopen 50 jaar, heeft zijn beste tijd gehad, wat er voor in de plaats komt is een veel duurzamer bewustzijn en de behoefte om meer harmonieus met onze omgeving te leven.   Het besef groeit, dat ‘bezit’ niet bepalend is voor onze identiteit. We willen dat identiteit bepaald wordt door wat we doen, wat we geloven en wat we uitdragen. Wat we bezitten is ondergeschikt aan hogere ‘identiteitswaardes’ 
 
Tippig point
Fishermen (3)Over  30 jaar bereikt de wereld een belangrijk omslagpunt. De wereldwijde bevolkingsgroei, zal rond die tijd uitgekomen zijn op 9 miljard. Onze planeet zal niet instaat zijn om genoeg schoon water en voedsel te produceren om allen te voeden.Tegelijkertijd zal door koolmonoxide vervuiling de oceanen verder verzuurd raken. Door overbevissing, verzuring en vergiftiging, zullen de zeeën nog maar heel beperkt dienst kunnen doen als natuurlijke voedselbron voor de mens.  De massaal geïmporteerde (en vervuilende) westerse levensstijl zal anno 2050 een ongelooflijke impactvolle aanslag zijn op het gehele ecosysteem. 
  
Innovaties en trends die belangrijk zijn geworden;
  • Bezit: Deze generatie is minder geïnteresseerd in puur bezit, maar heeft voornamelijk behoefte aan beschikbaarheid.  (denk aan netflix, spotify, greenwheels) Door slimme technologie wordt het ook steeds interessanter en makkelijker om dingen samen te delen, in plaats van de ‘last’ van bezit te hebben.
  • Shared services vinden daardoor steeds meer waardering.
  • Collectief inkopen van diensten, energie, voedsel, zorg etc. wordt steeds gebruikelijker.
  • Regionalisatie ipv Globalisme:  De behoefte ontstaat steeds meer om regionale producten kopen, lokale economieën steunend en/of vanuit duurzaamheidsoverweging.
  • Ruil economie;  We zien dat lokale ruil economieën/ systemen steeds populairder worden.
  • Greentech zal ons in de toekomst steeds beter instaat stellen op een ecologische manier te leven.
  • Duurzaamheid zal in de toekomst niet alleen de juiste karma-keuze zijn, maar ook de voordeligste, slimste en meest succesvolle manier zijn om het leven mee in te richten. (ook in de industrie zie je deze ontwikkeling, denk aan tuinbouwboeren die samen duurzame opwekken voor hun kassen en het overschot verkopen aan energiemaatschappijen etc.)
  • Ecologische en organische gebouwde omgevingen met een gezonde en complementaire variatie aan natuur elementen, dragen actief bij aan levensgeluk. Het besef dat architectuur en materiaalgebruik in onze woonomgeving impact hebben op ons lichamelijk welzijn en onze geestelijke gezondheid begint steeds meer door te dringen. Ecologische gebouwen zijn bewezen gezonder.
 

 Waar liggen de kansen?

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Comments on “Later…..als we groot zijn

  1. Pingback: Wat is mogelijk | avontuur van het licht

  2. Pingback: Achtergrond informatie | avontuur van het licht

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s